PDFYazdıre-Posta

MİSYONUMUZ  • Ürün ve hizmet yelpazemizi geliştirerek, Pazar beklentilerini uluslar arası normlara uygun ve verimli kullanılan sistemlerimiz ile karşılamayı ve müşteri memnuniyetini temin etmeyi,
  • Ürünlerimizi, müşterilerimize istenilen sürede, uygun fiyatta ve hatasız olarak sevk etmeyi ,
  • Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle ilişkimizi geliştirerek iletişimi artırmayı,
  • Tüm çalışanlarımızı hedeflerimize yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda eğiterek bilgi ve becerilerini geliştirmeyi,
  • Şirketimizde günün gereği teknolojileri kullanarak uygun altyapı ve çalışma ortamını sağlamayı,
  • Müşteri memnuniyeti doğrultusunda iş süreçlerimizi ve kalite sistemimizi süreli gözden geçirerek iyileştirmeyi
  • Taahhüt ederiz.